ტერასა რეზორთ ბაკურიანი

დასრულების თარიღი: 1 სექტემბერი 2024
1 სახლი
დასრულდა სველ წერტილებში თაბაშირ მუყაოს გაკვრა.
მიმდინარეობს ბინებში ლამინატის დაგება.
მიმდინარეობს შიდა კარების მონტაჟი.
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.

სახლი 2
მიმდინარეობს სამალიარო სამუშაოები.
მიმდინარებს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის დაგების სამუშაოები
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.

სახლი 3
მიმდინარეობს სამალიარო სამუშაოები.
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.

სახლი 4
მიმდინარეობს კედლების ფითხით ლესვის სამუშაოები.
მიმდინაროებს აივნებზე კაფელის გაკვრის სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.
1 სახლი
დასრულდა სველ წერტილებში თაბაშირ მუყაოს გაკვრა.
მიმდინარეობს ბინებში ლამინატის დაგება.
მიმდინარეობს შიდა კარების მონტაჟი.
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.

სახლი 2
მიმდინარეობს სამალიარო სამუშაოები.
მიმდინარებს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის დაგების სამუშაოები
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.

სახლი 3
მიმდინარეობს სამალიარო სამუშაოები.
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.

სახლი 4
მიმდინარეობს კედლების ფითხით ლესვის სამუშაოები.
მიმდინაროებს აივნებზე კაფელის გაკვრის სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.
1 სახლი
დასრულდა სველ წერტილებში თაბაშირ მუყაოს გაკვრა.
მიმდინარეობს ბინებში ლამინატის დაგება.
მიმდინარეობს შიდა კარების მონტაჟი.
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.

სახლი 2
მიმდინარეობს სამალიარო სამუშაოები.
მიმდინარებს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის დაგების სამუშაოები
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.

სახლი 3
მიმდინარეობს სამალიარო სამუშაოები.
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.

სახლი 4
მიმდინარეობს კედლების ფითხით ლესვის სამუშაოები.
მიმდინაროებს აივნებზე კაფელის გაკვრის სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.
1 სახლი
დასრულდა სველ წერტილებში თაბაშირ მუყაოს გაკვრა.
მიმდინარეობს ბინებში ლამინატის დაგება.
მიმდინარეობს შიდა კარების მონტაჟი.
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.

სახლი 2
მიმდინარეობს სამალიარო სამუშაოები.
მიმდინარებს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის დაგების სამუშაოები
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.

სახლი 3
მიმდინარეობს სამალიარო სამუშაოები.
მიმდინარეობს გარე აივნებზე მეტლახის დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.

სახლი 4
მიმდინარეობს კედლების ფითხით ლესვის სამუშაოები.
მიმდინაროებს აივნებზე კაფელის გაკვრის სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით.
გაზიარება Facebook-ზე