ტერასა რეზორთ ბაკურიანი

დასრულების თარიღი: 1 სექტემბერი 2024
1 სახლი
დასრულდა ბინებში ლამინატის დაგება.
დასრულდა შიდა კარების მონტაჟი.
მიმდინარეობს გარე აივნების იატაკების მოპირკეთება კერამო გრანიტის ფილეიბით.
დასრულდა შიდა ბინებში კერამო გრანიტის ფილების დაგება.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებითა და დეკორატიული ქვით.

სახლი 2
დასრულდა ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები.
მიმდინარეობს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის ფილების დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს გარე აივნების იატაკების მოპირკეთება კერამო გრანიტის ფილებით.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებითა და დეკორატიული ქვით.


სახლი 3
დასრულდა ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები.
მიმდინარებს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის ფილების დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს გარე აივნების იატაკების მოპირკეთება კერამო გრანიტის ფილეიბით.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებითა და დეკორატიული ქვით.

სახლი 4
მიმდინარეობს კედლების ფითხით ლესვის სამუშაოები.
მიმდინარებს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის ფილების დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს იატაკების მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა ცემენტის ხსნარით.
მიმდინარეობს გარე აივნების იატაკების მოპირკეთება კერამო გრანიტის ფილეიბით.
დასრულდა ბუნებრივი არის მილების გაყვანის სამუშაოები.
დასრულდა საკანალიზაციო-სავინტილაციო მილგაყვანილობების მონტაჟის სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებითა და დეკორატიული ქვით.

1 სახლი
დასრულდა ბინებში ლამინატის დაგება.
დასრულდა შიდა კარების მონტაჟი.
მიმდინარეობს გარე აივნების იატაკების მოპირკეთება კერამო გრანიტის ფილეიბით.
დასრულდა შიდა ბინებში კერამო გრანიტის ფილების დაგება.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებითა და დეკორატიული ქვით.

სახლი 2
დასრულდა ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები.
მიმდინარეობს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის ფილების დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს გარე აივნების იატაკების მოპირკეთება კერამო გრანიტის ფილებით.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებითა და დეკორატიული ქვით.


სახლი 3
დასრულდა ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები.
მიმდინარებს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის ფილების დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს გარე აივნების იატაკების მოპირკეთება კერამო გრანიტის ფილეიბით.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებითა და დეკორატიული ქვით.

სახლი 4
მიმდინარეობს კედლების ფითხით ლესვის სამუშაოები.
მიმდინარებს სველ წერტილებში კერამო გრანიტის ფილების დაგების სამუშაოები.
მიმდინარეობს იატაკების მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა ცემენტის ხსნარით.
მიმდინარეობს გარე აივნების იატაკების მოპირკეთება კერამო გრანიტის ფილეიბით.
დასრულდა ბუნებრივი არის მილების გაყვანის სამუშაოები.
დასრულდა საკანალიზაციო-სავინტილაციო მილგაყვანილობების მონტაჟის სამუშაოები.
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებითა და დეკორატიული ქვით.
გაზიარება Facebook-ზე