ტერასა საბურთალო

დასრულების თარიღი: 1 ივლისი 2025

სანდროეული

სართული 2 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 3 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 4 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 5 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 6 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 7 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 8 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 9 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 10 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 11 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 12 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 13 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 14 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 15 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 17 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 18 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 19 სახლი-1
გაყიდულია
სართული 20 სახლი-1
გაყიდულია

შენობა 2

სართული 2 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 3 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 4 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 5 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 6 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 7 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 8 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 9 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 10 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 11 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 12 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 13 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 14 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 15 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 16 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 17 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 18 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 19 სახლი-2
გაყიდულია
სართული 20 სახლი-2
გაყიდულია

შენობა 3

გაზიარება Facebook-ზე