ტერასა საბურთალო

დასრულების თარიღი: 1 ივლისი 2025
ა ბლოკი
სრულდება ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
სრულდება აივნებზე კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ბ ბლოკი
მიმდინარეობს ზედა მე-20 და 21-ე სართულებზე კედლების გაჯით ლესვის სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ც ბლოკი
მიმდინარეობს მე5 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშაოები.
ა ბლოკი
სრულდება ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
სრულდება აივნებზე კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ბ ბლოკი
მიმდინარეობს ზედა მე-20 და 21-ე სართულებზე კედლების გაჯით ლესვის სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ც ბლოკი
მიმდინარეობს მე5 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშაოები.
ა ბლოკი
სრულდება ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
სრულდება აივნებზე კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ბ ბლოკი
მიმდინარეობს ზედა მე-20 და 21-ე სართულებზე კედლების გაჯით ლესვის სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ც ბლოკი
მიმდინარეობს მე5 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშაოები.
ა ბლოკი
სრულდება ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
სრულდება აივნებზე კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ბ ბლოკი
მიმდინარეობს ზედა მე-20 და 21-ე სართულებზე კედლების გაჯით ლესვის სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ც ბლოკი
მიმდინარეობს მე5 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშაოები.
ა ბლოკი
სრულდება ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
სრულდება აივნებზე კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ბ ბლოკი
მიმდინარეობს ზედა მე-20 და 21-ე სართულებზე კედლების გაჯით ლესვის სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ც ბლოკი
მიმდინარეობს მე5 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშაოები.
ა ბლოკი
სრულდება ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
სრულდება აივნებზე კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ბ ბლოკი
მიმდინარეობს ზედა მე-20 და 21-ე სართულებზე კედლების გაჯით ლესვის სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ც ბლოკი
მიმდინარეობს მე5 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშაოები.
ა ბლოკი
სრულდება ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
სრულდება აივნებზე კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ბ ბლოკი
მიმდინარეობს ზედა მე-20 და 21-ე სართულებზე კედლების გაჯით ლესვის სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კედლების სამღებრო სამუშაოები;
მიმდინარეობს ბინებში კერამო გრანიტის ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები;
მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ალუკაბონდის ფილებით.

ც ბლოკი
მიმდინარეობს მე5 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშაოები.
გაზიარება Facebook-ზე