ტერასა საბურთალო

დასრულების თარიღი: 31 დეკემბერი 2022
დასრულდა მე-8 სართულის გადახურვის ფილის ბეტონის ჩასხმის სამუშოები.

მიმდინარეობს შენობის გარე პერიმეტრისა და ბინებშორის გამყოფი კედლების სამშენებლო ბლოკით შევსების სამუშაოები, ასვევე ბინებში ტიხრების მოწყობის სამუშაოები.

მიმდინარეობს აივნებსა და კიბის უჯრედში საპროექტო ლითონის მოაჯირების მონტაჟის სამუშაოები.

მიმდინარეობს საკანალიზაციო ცენტრალური მილების მოწყობის სამუშაოები.

მიმდინარეობს ელექტრო გაყვანილებობის მოწყობის სამშოები.

დაიწყო ბინების გაჯით ლესვის სამუშაოები.
დასრულდა მე-6 სართულის კოლონებისა და დიაფრაგმების ბეტონის ჩასხმის სამუშაოები.

მიმდინარეობს შენობის გარე პერიმეტრისა და ბინებშორის გამყოფი კედლების სამშენებლო ბლოკით შევსების სამუშაოები
გაზიარება Facebook-ზე