ტერასა ბათუმი

დასრულების თარიღი: 30 სექტემბერი 2023
სართული 29
ბინა N1 73.0 მ²
გაყიდულია
ბინა N2 33.5 მ²
გაყიდულია
ბინა N3 33.6 მ²
გაყიდულია
ბინა N4 33.6 მ²
გაყიდულია
ბინა N2905 33.7 მ²
გაყიდულია
ბინა N2906 33.7 მ² ბინა N2907 33.7 მ² ბინაN2908 33.7 მ²
ბინა N9 33.7 მ²
გაყიდულია
ბინაN10 33.7მ²
გაყიდულია
ბინა N11 33.6 მ² ბინა N 12 33.6 მ²
ბინა N13 33.6 მ²
გაყიდულია
ბინა N14 33.6 მ²
გაყიდულია
ბინა N15 64.3 მ²
გაყიდულია
ბინა N16 56.6 მ²
გაყიდულია
ბინა N17 61.0 მ²
გაყიდულია
ბინა N18 31.2 მ²
გაყიდულია
ბინა N19 33.5 მ²
გაყიდულია
ბინა N20 27.7 მ²
გაყიდულია
ბინა N21 27.0 მ²
გაყიდულია
ბინა N22 28.3 მ²
გაყიდულია
ბინა N23 30.2 მ²
გაყიდულია
ბინა N24 34.2 მ²
გაყიდულია
ბინა N25 33.8 მ²
გაყიდულია
ბინა N1 73.0 მ²
ბინა N1 73.0 მ²
1 საძინებელი
ბინა N2 33.5 მ²
ბინა N2 33.5 მ²
ბინა N3 33.6 მ²
ბინა N3 33.6 მ²
ბინა N4 33.6 მ²
ბინა N4 33.6 მ²
ბინა N2905 33.7 მ²
ბინა N2905 33.7 მ²
ბინა N9 33.7 მ²
ბინა N9 33.7 მ²
ბინაN10 33.7მ²
ბინაN10 33.7მ²
ბინა N13 33.6 მ²
ბინა N13 33.6 მ²
ბინა N14 33.6 მ²
ბინა N14 33.6 მ²
ბინა N15 64.3 მ²
ბინა N15 64.3 მ²
1 საძინებელი
ბინა N16 56.6 მ²
ბინა N16 56.6 მ²
1 საძინებელი
ბინა N17 61.0 მ²
ბინა N17 61.0 მ²
1 საძინებელი
ბინა N18 31.2 მ²
ბინა N18 31.2 მ²
ბინა N19 33.5 მ²
ბინა N19 33.5 მ²
ბინა N20 27.7 მ²
ბინა N20 27.7 მ²
ბინა N21 27.0 მ²
ბინა N21 27.0 მ²
ბინა N22 28.3 მ²
ბინა N22 28.3 მ²
ბინა N23 30.2 მ²
ბინა N23 30.2 მ²
ბინა N24 34.2 მ²
ბინა N24 34.2 მ²
ბინა N25 33.8 მ²
ბინა N25 33.8 მ²
გაზიარება Facebook-ზე