ტერასა ავლაბარი

დასრულების თარიღი: 1 ოქტომბერი 2019

მოქმედებს შემდეგი გადახდის პირობა: 
 

უპროცენტო განვადება 24 თვიანი შიდა, უპროცენტო განვადება, წინასწარი შენატანი მხოლოდ 20 %.