ჰოუმსაიდ ტერასა

დასრულების თარიღი: 31 მარტი 2022
სართული 11
ბინა 1101 / 77.6 m²
გაყიდულია
ბინა 1102 / 34 m²
გაყიდულია
ბინა 1003 / 44.4 m²
გაყიდულია
ბინა 1104 / 83.6 m²
ბინა 1105 / 43.2 m²
გაყიდულია
ბინა 1106 / 42.2 m²
გაყიდულია
ბინა 1107 / 44.3 m²
გაყიდულია
ბინა 1108 / 44.5 m²
გაყიდულია
ბინა 1109 / 55.2 m²
გაყიდულია
ბინა 1110 / 71.7 m²
გაყიდულია
ბინა 1111 / 38.6 m²
გაყიდულია
ბინა 1112 / 47.9 m²
გაყიდულია
ბინა 1113 / 28 m²
გაყიდულია
ბინა 1114 / 36.0 m²
გაყიდულია
ბინა 1115 / 43.1 m²
გაყიდულია
ბინა 1516 / 55.3 m²
გაყიდულია
 ბინა 1101 / 77.6 m²
ბინა 1101 / 77.6 m²
2 საძინებელი
ბინა 1102 / 34 m²
ბინა 1102 / 34 m²
1 საძინებელი
 ბინა 1003 / 44.4 m²
ბინა 1003 / 44.4 m²
1 საძინებელი
ბინა 1105 / 43.2 m²
ბინა 1105 / 43.2 m²
1 საძინებელი
ბინა 1106 / 42.2 m²
ბინა 1106 / 42.2 m²
1 საძინებელი
ბინა 1107 / 44.3 m²
ბინა 1107 / 44.3 m²
2 საძინებელი
 ბინა 1108 / 44.5 m²
ბინა 1108 / 44.5 m²
1 საძინებელი
ბინა 1109 / 55.2 m²
ბინა 1109 / 55.2 m²
1 საძინებელი
ბინა 1110 / 71.7 m²
ბინა 1110 / 71.7 m²
2 საძინებელი
ბინა 1111 / 38.6 m²
ბინა 1111 / 38.6 m²
1 საძინებელი
ბინა 1112 / 47.9 m²
ბინა 1112 / 47.9 m²
1 საძინებელი
ბინა 1113 / 28 m²
ბინა 1113 / 28 m²
 ბინა 1114 / 36.0 m²
ბინა 1114 / 36.0 m²
1 საძინებელი
ბინა 1115  / 43.1 m²
ბინა 1115 / 43.1 m²
1 საძინებელი
 ბინა 1516  / 55.3 m²
ბინა 1516 / 55.3 m²
1 საძინებელი
გაზიარება Facebook-ზე