ჰოუმსაიდ ტერასა

დასრულების თარიღი: 31 მარტი 2022
სართული 10 ბინა 1001 / 77.6 m²
ბინა 1002 / 34 m²
გაყიდულია
ბინა 1003 / 44.4 m²
გაყიდულია
ბინა 1004 / 83.6 m² ბინა 1005 / 43.2 m² ბინა 1006 / 42.2 m²
ბინა 1007/ 44.3 m²
გაყიდულია
ბინა 1008 / 44.5 m²
გაყიდულია
ბინა 1009 / 55.2 m²
გაყიდულია
ბინა 1010 / 71.7 m²
გაყიდულია
ბინა 1011 / 38.6 m²
გაყიდულია
ბინა 1012 / 47.9 m²
გაყიდულია
ბინა 1013 / 28 m²
გაყიდულია
ბინა 1014 / 36.0 m²
გაყიდულია
ბინა 1015 / 43.1 m²
გაყიდულია
ბინა 1016/ 55.3 m²
ბინა 1002 / 34 m²
ბინა 1002 / 34 m²
1 საძინებელი
 ბინა 1003 / 44.4 m²
ბინა 1003 / 44.4 m²
1 საძინებელი
ბინა 1007/ 44.3 m²
ბინა 1007/ 44.3 m²
2 საძინებელი
 ბინა 1008 / 44.5 m²
ბინა 1008 / 44.5 m²
1369 საძინებელი
ბინა 1009 / 55.2 m²
ბინა 1009 / 55.2 m²
1 საძინებელი
ბინა 1010 / 71.7 m²
ბინა 1010 / 71.7 m²
2 საძინებელი
ბინა 1011 / 38.6 m²
ბინა 1011 / 38.6 m²
1 საძინებელი
ბინა 1012 / 47.9 m²
ბინა 1013 / 28 m²
ბინა 1013 / 28 m²
 ბინა 1014 / 36.0 m²
ბინა 1014 / 36.0 m²
ბინა 1015 / 43.1 m²
ბინა 1015 / 43.1 m²
1 საძინებელი
გაზიარება Facebook-ზე