ჰოუმსაიდ ტერასა

დასრულების თარიღი: 31 მარტი 2022
სართული 5
ბინა 501 / 77.6 m²
გაყიდულია
ბინა 502 / 34 m²
გაყიდულია
ბინა 503 / 44.4 m²
გაყიდულია
ბინა 504 / 83.6 m²
გაყიდულია
ბინა 505 / 43.2 m²
გაყიდულია
ბინა 506 / 42.2 m²
გაყიდულია
ბინა 507 / 44.3 m²
გაყიდულია
ბინა 508 / 44.5 m²
გაყიდულია
ბინა 509 / 55.2 m²
გაყიდულია
ბინა 510 / 71.7 m²
გაყიდულია
ბინა 511 / 38.6 m²
გაყიდულია
ბინა 512 / 47.9 m²
გაყიდულია
ბინა 513 / 28 m²
გაყიდულია
ბინა 514 / 36.0 m²
გაყიდულია
ბინა 515 / 43.1 m²
გაყიდულია
ბინა 516 / 55.3 m²
 ბინა 501  / 77.6 m²
ბინა 501 / 77.6 m²
1 საძინებელი
ბინა 502 / 34 m²
 ბინა 503 / 44.4 m²
ბინა 503 / 44.4 m²
 ბინა 504 / 83.6 m²
ბინა 504 / 83.6 m²
2 საძინებელი
ბინა 505 / 43.2 m²
ბინა 505 / 43.2 m²
1 საძინებელი
ბინა 506 / 42.2 m²
ბინა 506 / 42.2 m²
1 საძინებელი
ბინა 507 / 44.3 m²
ბინა 507 / 44.3 m²
2 საძინებელი
 ბინა 508 / 44.5 m²
ბინა 508 / 44.5 m²
1 საძინებელი
ბინა 509 / 55.2 m²
ბინა 510 / 71.7 m²
ბინა 510 / 71.7 m²
2 საძინებელი
ბინა 511 / 38.6 m²
ბინა 511 / 38.6 m²
1 საძინებელი
ბინა 512 / 47.9 m²
ბინა 512 / 47.9 m²
1 საძინებელი
ბინა 513 / 28 m²
ბინა 513 / 28 m²
ბინა 514 / 36.0 m²
ბინა 515 / 43.1 m²
გაზიარება Facebook-ზე