ჰოუმსაიდ ტერასა

დასრულების თარიღი: 31 მარტი 2022
შედეგის დახვეწა
სართული
საძინებელი
ღირებულება მ² (₾)