ტერასა იპოდრომი

დასრულების თარიღი: 31 დეკემბერი 2021
მიმდინარეობს მე-9 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშოები.

მიმდინარეობს შენობის გარე პერიმეტრის სამშენებლო ბლოკით შევსების სამუშაოები, ასევე ბინებშორისი გამყოფი კედლების მოწყობა.
მიმდინარეობს მე-9 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშოები.

მიმდინარეობს შენობის გარე პერიმეტრის სამშენებლო ბლოკით შევსების სამუშაოები, ასევე ბინებშორისი გამყოფი კედლების მოწყობა.
მიმდინარეობს მე-9 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბის მოწყობის სამუშოები.

მიმდინარეობს შენობის გარე პერიმეტრის სამშენებლო ბლოკით შევსების სამუშაოები, ასევე ბინებშორისი გამყოფი კედლების მოწყობა.
გაზიარება Facebook-ზე