ტერასა გლდანი გრინ თაუერი

დასრულების თარიღი: 30 სექტემბერი 2022
მიმდინარეობს მე-15 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბისა და არმატურის კარკასი მოწობის სამუშაობი.

მიმდინარეობს შენობის გარე პერიმეტრისა და ბინებშორის გამყოფი კედლების სამშენებლო ბლოკით შევსების სამუშაოები.
მიმდინარეობს მე-15 სართულის გადახურვის ფილის ყალიბისა და არმატურის კარკასი მოწობის სამუშაობი.

მიმდინარეობს შენობის გარე პერიმეტრისა და ბინებშორის გამყოფი კედლების სამშენებლო ბლოკით შევსების სამუშაოები.
გაზიარება Facebook-ზე