ევროპული უბანი ლისზე

დასრულების თარიღი: 31 მარტი 2019

მოქმედებს შემდეგი გადახდის პირობა: 
 

უპროცენტო განვადება 30 % წინასწარი შენატანი, 70 % -ს გადახდა პროექტის ჩაბარებისას