ტერასა გლდანი

დასრულების თარიღი: 31 დეკემბერი 2018
ადგილმდებარეობა
გლდანის დას , მ/რ 5, კოპრუსი 11-ის მიმდებარედ