ტერასა ფონიჭალა

დასრულების თარიღი: 16 აპრილი 2018
ადგილმდებარეობა
ქვემო ფონიჭალა, რუსთავის გზატკეცილი