ჰოუმსაიდ ტერასა

დასრულების თარიღი: 31 მარტი 2022
სართული 9 ბინა 901 / 77.6 m² ბინა 902 / 34 m² ბინა 903 / 44.4 m² ბინა 904 / 83.6 m² ბინა 905 / 43.2 m² ბინა 906 / 42.2 m² ბინა 907 / 44.3 m² ბინა 908 / 44.5 m²
ბინა 909 / 55.2 m²
გაყიდულია
ბინა 910 / 71.7 m²
ბინა 911 / 38.6 m²
გაყიდულია
ბინა 912 / 47.9 m²
გაყიდულია
ბინა 913 / 28 m²
გაყიდულია
ბინა 914 / 36.0 m²
გაყიდულია
ბინა 915 / 43.1 m² ბინა 916 / 55.3 m²
გაზიარება Facebook-ზე