ჰოუმსაიდ ტერასა

დასრულების თარიღი: 31 მარტი 2022
სართული 8 ბინა 801 / 77.6 m²
ბინა 802 / 34 m²
გაყიდულია
ბინა 803 / 44.4 m² ბინა 804 / 83.6 m² ბინა 805 / 43.2 m²
ბინა 806 / 42.2 m²
გაყიდულია
ბინა 807 / 44.3 m²
გაყიდულია
ბინა 808 / 44.5 m²
გაყიდულია
ბინა 809 / 55.2 m²
გაყიდულია
ბინა 810 / 71.7 m²
გაყიდულია
ბინა 811 / 38.6 m²
გაყიდულია
ბინა 812 / 47.9 m²
გაყიდულია
ბინა 813 / 28 m²
გაყიდულია
ბინა 814 / 36.0 m²
გაყიდულია
ბინა 815 / 43.1 m²
გაყიდულია
ბინა 816 / 55.3 m²
გაყიდულია
ბინა 802 / 34 m²
ბინა 806 / 42.2 m²
ბინა 806 / 42.2 m²
1 საძინებელი
ბინა 807 / 44.3 m²
ბინა 807 / 44.3 m²
2 საძინებელი
 ბინა 808 / 44.5 m²
ბინა 808 / 44.5 m²
1 საძინებელი
ბინა 809 / 55.2 m²
ბინა 809 / 55.2 m²
1 საძინებელი
ბინა 810 / 71.7 m²
2 საძინებელი
ბინა 811 / 38.6 m²
ბინა 811 / 38.6 m²
1 საძინებელი
ბინა 812 / 47.9 m²
ბინა 812 / 47.9 m²
1 საძინებელი
ბინა 813 / 28 m²
 ბინა 814 / 36.0 m²
ბინა 814 / 36.0 m²
1 საძინებელი
ბინა 815 / 43.1 m²
ბინა 816 / 55.3 m²
გაზიარება Facebook-ზე